Kompleksowe usługi księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Sprawdź naszą ofertę

Naszym atutem jest doświadczenie

Sprawdź naszą ofertę

Służymy zawsze fachową pomocą i zaangażowaniem

Sprawdź naszą ofertę

Jesteśmy na rynku usług rachunkowych już od 20 lat!

Sprawdź naszą ofertę

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie

Sprawdź naszą ofertę
61 832 06 69 605 446 325

Usługi

Działalność gospodarcza osoby fizycznej

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dostarczonej dokumentacji
 • Prowadzenie pełnej księgowości
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT,PIT, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu)
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Wprowadzanie zaległości w ewidencjach
 • Rozliczanie podatku u źródła

Spółki cywilne, jawne, partnerskie

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dostarczonej dokumentacji
 • Prowadzenie pełnej księgowości
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT,PIT, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu)
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Wprowadzanie zaległości w ewidencjach
 • Rozliczanie podatku u źródła

Spółki handlowe

 • Prowadzenie pełnej księgowości
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT,CIT, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu)
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Opracowywanie zakładowego planu kont
 • Wprowadzanie zaległości w ewidencjach
 • Rozliczanie podatku u źródła

Inwentaryzacja

 • Kompleksowa obsługa inwentaryzacji należności i zobowiązań na dzień bilansowy

Rozliczenie PIT

 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT

Kadry i płace

 • Sporządzanie list płac
 • Opracowywanie regulaminów m.in. pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS
 • Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sprawozdawczość finansowa

 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych (według polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej)
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (według polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby banków, leasingodawców
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby przekształceń i połączeń
 • Wsparcie merytoryczne przy sporządzaniu sprawozdań z działalności Zarządu
 • Sporządzanie uchwał nie wymagających dla swej ważności formy aktu notarialnego
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta